De werkgroep Maan en Planeten is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde en houdt zich vooral bezig met
waarnemen en bestuderen van de Maan, de planeten en hun manen
 
Mededeling voor de leden, namens de Secretaris:
Graag alle wijzigingen tijdig doorgeven, adreswijzigingen uiteraard, maar ook wijzigingen van emailadressen!
Tevens willen we graag van alle leden de emailadressen hebben, dus heb je die nog niet doorgegeven dan graag doen!