Deze werkgroep is bedoeld voor allen, van jong tot oud, die geïnteresseerd zijn in het onderzoek naar maan en planeten. Je bent al welkom, indien je interesse alleen uitgaat naar het vernemen van informatie of recent nieuws over deze hemelobjecten. Daarnaast gaat natuurlijk speciale aandacht van onze werkgroep uit naar hen, die zelf waarnemingen verrichten of zich op welke wijze dan ook toeleggen op het bestuderen van planeten en hun manen en planetoïden.
Zowel beginnende als gevorderde amateurs binnen onze werkgroep vinden het boeiend om regelmatig waarnemingen te doen met hun instrumenten. Dat beperkt zich veelal niet tot kijken alleen. Sommigen leggen hun waarnemingen vast in tekeningen, weer anderen fotograferen en tegenwoordig wordt daarbij vaak gebruik gemaakt van geavanceerde elektronische hulpmiddelen. Een en ander hoeft je er echter niet van te weerhouden ook met waarnemen te beginnen, want met een kleine telescoop al kun je genieten van het firmament.

De werkgroepleden komen twee maal per jaar bijeen, in het voorjaar en in het najaar op een nader vast te stellen locatie.
Alleen al zo’n bijeenkomst werkt erg stimulerend. Verschillende leden houden een korte voordracht over hun ervaringen tijdens het waarnemen van maan en planeten en doen dat vaak aan de hand van zelf gemaakte foto's of tekeningen. Zo worden waarnemingen ook met elkaar vergeleken en tips uitgewisseld. Ook de mogelijkheden om betere waarneemresultaten te bereiken, komen aan de orde, bijvoorbeeld de voor- en nadelen bij het gebruik van een bepaald type instrument en de bijbehorende accessoires.
Dat uitwisselen van gegevens is vaak leerzaam en brengt je nieuwe ideeën op allerlei gebied, maar ook aan persoonlijk advies wordt grote waarde gehecht.
Er zijn een aantal leden die met regelmaat de waarnemingsresultaten inzenden naar onze waarnemingsleider. Hij werkt die uit en publiceert ze in ons blad ”Mercurius”, dat twee maal per jaar gratis wordt aangeboden. Op deze wijze kom je eveneens op de hoogte van de inbreng van andere leden. Dit verstevigt de onderlinge band en tevens die met de buitenlandse amateurs, menig waarneemaktie vindt b.v. reeds plaats met onze Belgische collega’s.
Alhoewel het programma van een bijeenkomst veelal door de leden zelf wordt ingevuld met korte voordrachten, worden zo af en toe ook sprekers uitgenodigd, die zich hebben gespecialiseerd in planeetonderzoek. Hun voordrachten zijn gericht op de actualiteit, nieuwtjes waar men ondanks vele publicaties nog niet eerder van hoorde of las.

Leerzaam zijn onze bijeenkomsten, maar ook gezellig en ontspannend. Elk lid, al of niet in bezit van een telescoop, komt er tot zijn recht en er wordt ruim de tijd genomen voor het onderling uitwisselen van ervaringen.

Uiteraard beperkt een en ander zich niet alleen tot de bijeenkomsten. Het leggen van contacten, het uitwisselen van ervaringen en gegevens, het verstrekken van adviezen e.a. is het gehele jaar door mogelijk. Voor vragen en adviezen kan iedereen terecht bij de secretaris en/of de waarnemingsleider.